ซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 สังเกตการณ์และจัดกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และ พลทหาร ร่วมซักซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุ หมู่เครือข่ายบริการสาธารณสุข โดยมี อบต., อบท., มูลนิธิและจนท.ตำรวจร่วมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว ในห้วงวันหยุดเทศการสงกรานต์ ที่ ถนน1095 บริเวณสะพาน บ.กุงแกง ต.เวียงใต้ อ.ปาย จว.ม.ส.