บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล บริจาคโลหิตกลุ่มเลือดหายาก ไว้สำรองฉุกเฉิน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับคลังโลหิต รพ.ปาย อ.ปาย จว.ม.ส. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงค์จักรี เนื่องในวันจักรี 6 เม.ย.61