ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำปาย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 6 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร ,นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ เทศบาลตำบลปายพร้อม จนท.,ผู้นำชุมชน,ผู้นำท้องถิ่น,ราษฎร และจิตอาสาฯ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแม่น้ำปาย เพื่อใช้อุปโภคบริโภคแก้ปัญหาในฤดูแล้ง บริเวณแม่น้ำปาย ที่ชุมชนบ้านป่าขาม หมู่ที 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน