ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 5 เม.ย.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำของหน่วย ร.7 พัน.5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน