ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 283 คน ณ ที่ว่าการอำเถอ ดอกคำใต้ จ.พะเยา