ตรวจเยี่ยม กพ.ของ ร้อย.ร.7013

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 เม.ย.61 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุนหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 และ พ.อ.เจษฏา เงินกอบทอง ผบ.ร.7 ได้เดินทางตรวจเยี่ยม กพ.ของ ร้อย.ร.7013 ที่ฝึกเตรียมการ จชต.ในพื้นที่ จ.ว.ล.พ. ณ วัดทาชมภู ต.ทาปลาดุก จ.ว.ล.พ.