ร่วมโครงการกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดแม่น้ำปาย และสร้างฝายชะลอน้ำ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 4 เม.ย.61 หน่วย ร.7 พัน.5 จัดกำลังพล นายทหาร , นายสิบและพลทหาร ร่วมกับ ทต.ปายพร้อม จนท. ,ราษฎร และจิตอาสาฯ ร่วมโครงการกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดแม่น้ำปาย และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของ อ.ปาย จว.ม.ส.