ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ( 2 )

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 3 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 438 คน ณ โรงยิง โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง จ.พะเยา