ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 2 เม.ย.61หน่วย ร.7 พัน.5จัดกำลังพล นายทหาร,นายสิบและพลทหาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ร่วมกับ รพ.ปาย จว.ม.ส.บริจาคโลหิต จำนวน 14,000 ซีซี และร่วมกับ กศน.อ.ปาย จัดกิจกรรมโครงการ 2 เมษายน รักการอ่าน ณ ทต.ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน