ตรวจเลือกทหารกองเกิน อำเภอภูกามนยาว จังหวัดพะเยา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 01 เม.ย.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 คณะที่ 2 ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือก จำนวน 165 คน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอ ภูกามยาว จ.พะเยา