ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ (ช่วงบ่าย)

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 21 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.75 ได้ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของ พัน.ร.75 ในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2561 ณ สนามฝึก ร.7 พัน.1