ประชุม ผบ.ร้อยและฝ่ายอำนวยการ พัน.ร.75

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.75 ได้ประชุม ผบ.ร้อยและฝ่ายอำนวยการ พัน.ร.75 สรุปผลการปฏิบัติ ข้อแก้ไขประจำวัน เพื่อเตรียมพร้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ในห้วงต่อไป ณ ที่รวมพล ร.7 พัน.1