ซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยพัน.ร.75

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.พัน.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจการซักซ้อมการตรวจสภาพความพร้อมรบ ของหน่วยพัน.ร.75 ในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ปี 61 ณ สนามฝึก ร.7 พัน.1