ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7 ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประมวลผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสายผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองพัน ณ สนามหน้าร้อย อวบ.ที่ 2