ตรวจดูการฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองพัน พล.ร.7 ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประเมินผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รอง ผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองพัน ณ สนามหญ้าหน้าร้อยอวบ.ที่ 2