เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 มี.ค.61 ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ รักษาราชการ ผบ.ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5 ได้ร่วมกับกำลังพลฯ ร้อย.สสก. เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียม ที่ปลูกในพื้นที่ของกองร้อย โครงการเกษตรพอเพียง โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะนำมาจำหน่ายให้กับ โรงเลี้ยง และกำลังพล ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลในการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จากการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนเกษตรพอเพียง ร้อย.สสก. ร.7 พัน.5