มอบเงินรางวัล ให้นายสิบสูทกรรมดีเด่น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 12 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินรางวัล นายสิบสูทกรรมดีเด่น ที่มีการโหวตจากกำลังพลว่าประกอบเลี้ยงได้อร่อย รสชาติดี ให้กับ จ.ส.อ.กานต์ณรงค์ ไหวศรี สังกัด กองร้อยสนับสนุนการรบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและ สวัสดิการให้กับทหารกองประจำการ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ ลานทหารเสือลานนาไทย บก.ร.7 พัน.5