ตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อยถวายรักษาความปลอดภัย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 มี.ค.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจสภาพความพร้อมรบ กองร้อยรักษาถวายความปลอดภัย ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จว.ช.ม. ในห้วงวันที่ 10 - 14 มี.ค.61 ณ สนามหญ้า หน้าร้อย.อวบ.ที่ 2