ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 มี.ค.61 หน่วย ร.7พัน.5 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปางแปก ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส.ที่มาทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย ร.7 พัน.5 เพื่อแนวทางการศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางพระราชทานฯของคณะครูและนักเรียนต่อไป โดยมี ร.ท.ฉลอง เอมะสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของศูนย์การเรียนรู้ฯของหน่วย