พบปะพูดคุยหารือผู้นำชุมชนหมู่บ้านรอบค่าย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 8 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เชิญผู้นำชุมชนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน รอบค่ายโสณบัณฑิตย์ เพื่อพบปะพูดคุยหารือ ถึงแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่า บริเวรรอบค่ายโสณบัณฑิตย์ ณ บก.ร.7 พัน.5