ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 1 มี.ค.61 พ.อ.ไกรพินิช ว่าเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ร่วมกับนายทหาร นายสิบ พลทหาร และแม่บ้าน ร.7 พัน.5 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดหัวนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน