เดินทางตรวจการฝึกในการฝึกเป็นหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 26 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจการฝึกในการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ร้อย.ร.753 ณ สนามฝึก ต.นครเจดีย์ อ.ปางซาง จ.ลำพูน