เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 25 ก.พ.61 หน่วย ร.7 พัน.5 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผลในสถานี การตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วย ในการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ณ สนามฝึก ต.นครเจดีย์ อ.ปางซาง จ.ลำพูน