ร้อยทหารราบที่ 753 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 24 ก.พ.61 กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 753 เข้ารับการตรวจสอบประเมินผล สอบข้อเขียนเป็นบุคคล ในการการฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 ณ วัดผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน