ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผลภาคกองร้อย ร.7 พัน.5

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 24 ก.พ.61 ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล การฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ( หน่วยเข้าตรวจสอบ ร.7 พัน.5 ) ณ วัดผาเงิบ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน