หน่วย ร.7 พัน.2 เข้ารับการทดสอบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ก.พ.61 หน่วย ร.7 พัน.2 เข้ารับการทดสอบ สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ณ สนามทดสอบวัดผาเงิบ ต.ดอนเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน