มอบกล้วยหอมอินทรีย์

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบกล้วยหอมอินทรีย์ ที่กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ให้กับกำลังพลชุดฝึก นทล. ณ สวนกล้วยหอม ร้อย.สสช.