ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ ครั้งสุดท้าย การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประเมินผลการฝึก ในห้วงวันที่ 24 ก.พ. ถึง 1 มี.ค.61 โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รองผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองร้อย ณ สนามฝึกหน้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2