มอบของอุปโภคให้กำลังพลเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้จัดหาของอุปโภคให้กับกำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นสวัสดิการในการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล โดยได้จัดหาไข่ไก่และข้าวที่กองร้อยสนับสนุนการรบเป็นหน่วยดำเนินการปลูก ดำเนินการมอบให้กับตัวแทน ร้อย นขต. ไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ ลานทหารเสือลานนาไทย ร.7 พัน.5