มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 23 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือกำลังพล พลทหารกองประจำการของหน่วย ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 3 นาย 1.พลฯ วรพล ปรมัตถ์ภัทรกุล 2. พลฯ ปฏิพล แซ่หมี่ 3. พลฯ เกรียงไกร วงศ์ษา ณ ลานทหารเสือ ลานนาไทย ร.7 พัน.5