ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 22 ก.พ.61 ชุดกรรมการตรวจสอบประเมินผล การฝึกเป็นหน่วย ภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ร.7 พัน.5 สถานีผู้ชำนาญการทหารราบ ( หน่วยเข้าตรวจสอบ ร.7 พัน.1) ณ วัดผาเงิบ ต.ดอนเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน