ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 22 ก.พ.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก.ร.7 พัน.5 ได้ตรวจดูสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 และเตรียมเข้ารับการประมวลผลการฝึก ในห้วงต่อไป โดยมี ร.อ.ศักดิ์ภรต รุ่งสาย รองผบ.ร้อย.3 ร.7 พัน.5 เป็น ผบ.ร้อยการฝึกภาคกองร้อย ณ สนามหน้าร้อยอาวุธเบาที่ 2