ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล และ เครื่องช่วยฝึกที่ใช้ในการประเมินผล

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 20 ก.พ.61 พ.ต.ปิยเชษฐ คำชมภู น.ฝยก. ร.7 พัน.5 ได้ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล และ เครื่องช่วยฝึกที่ใช้ในการประเมินผล การฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย ประจำปี 2561 ณ พื้นที่ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยมี ร.อ.วราวุธ มูลสวัสดิ์ หัวหน้ากรรมการ ( น.1 , ส.7 , พลฯ 4 รวม 12 นาย ) ณ สนามหญ้าหน้าร้อย อวบ.ที่.2