ร่วมลงแขกปลูกข้าวพันธุ์ กข.21 ในพื้นที่ศูนย์การเรียนของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 19 ก.พ.61 นายทหาร นายสิบ พลทหาร ร่วมลงแขกปลูกข้าว พันธุ์ กข.21 ในพื้นที่ศูนย์การเรียนของหน่วย ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ และนำผลิตผลจำหน่ายเป็นสวัสดิการของ กำลังพลภายในหน่วย