นายทหาเวรผู้ใหญ่ อบรมทหารกองประจำการ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.พ.6 ร.ท.สาคร ธนันชัย นายทหาเวรผู้ใหญ่ ได้อบรมทหารกองประจำการ เรื่องการเป็นคนดีของสังคม ให้พลทหารได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2