เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฟุตบอลมวลชนอำเภอปายคัพ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ก.พ.61 ร.7 พัน.5 ได้ส่งทีมฟุตบอล เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ฟุตบอลมวลชน อำเภอปายคัพ ( อาวุโส ) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยมี นายทหาร, นายสิบ ( อาวุโส ) เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง