ติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ นนส.

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 15 ก.พ.61 นางเกศรินทร์ เจริญสุข อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ รร.ปายวิทยาคาร ได้ติวข้อสอบให้กับทหารกองประจำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ นนส.ประจำปี 2561 ( ภาควิชาการ ) สนามสอบ บางนา กทม.ได้ดำเนินการติว ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2