ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ก.พ.61 ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น เข้าพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่ ผีรู ต.เวียงเหนือ, ต.แม่นาเติง อ.ปาย จว.ม.ส. เข้าตัดทำลาย ห้วงวันที่ 10 - 14 ก.พ.61 ผลการปฏิบัติ แปลงฝิ่นจำนวน 9 แปลง(แปลงเพิ่มเติม 1 แปลง) พบไร่ฝิ่นและเข้าตัดทำลาย จำนวน 3 แปลง ไม่พบแปลงและเป็นแปลงพืชผักสวนครัวชาวบ้าน จำนวน 5 แปลง ชป.ตัดทำลายไร่ฝิ่น เดินทางกลับถึงหน่วย ร.7 พัน.5 เมื่อ 15 ก.พ.61