เมื่อ 13 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 และ จนท.อบต.แม่ค

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 และ จนท.อบต.แม่คง เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย และให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันให้กับราษฎร บ.กองสุม ม.6 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. โดยมี นายอาทิตย์ ชลธิศกสินธุ์คุณ ผญบ.ฯ เป็นประธาน และได้มอบแผ่นโปสเตอร์ให้กับ ผญบ.ฯ ณ ศศช. บ้านกองสุม ม.6 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส