พบปะกำลังพล ชป.นทล.ของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้พบปะกำลังพล ชป.นทล.ของหน่วย และให้แนวทางในการฝึกเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและวิชาการ ในการเข้ารับการทดสอบประเมินผล ในห้วงต่อไป ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2