ตรวจความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 14 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 ได้เดินทางตรวจความคืบหน้า โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการไก่ไข่อารมณ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร.7 พัน.5 ร้อย.สสก. และได้เก็บผลิตผลทางการเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ โดยมี ร.ท. ฉลอง เอมะสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ร้อย.สสก. รายงานความคืบหน้าโครงการเดินตามร้อยเท้าพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5