ออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ตาม รปจ.ของหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 13 ก.พ.61 กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมออกกำลังกายเป็นส่วนรวม ตาม รปจ.ของหน่วย เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ของกำลังพล พร้อมรับภารกิจของหน่วยต่อไป ณ สนามหญ้ากองร้อยอาวุธเบาที่ 2