แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการห้ามเผา

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 11 ก.พ.61 ชป.รณรงค์ป้องกันไฟป่าฯ พล.ร.7 (ร.7 พัน.5) แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการห้ามเผาในห้วง 61 วันอันตราย (1 มี.ค.- 30 เม.ย.) /ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียงฯ ในการรณรงค์การป้องกันไฟป่า หากพบเห็นให้รีบแจ้ง จนท.