เข้าพบปะ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เพื่อประสานการปฏิบัติ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. เข้าพบปะ จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เพื่อประสานการปฏิบัติในห้วงต่อไป และทางสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียงได้มอบแผ่นโปสเตอร์และแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันให้กับชุดรณรงค์ฯ เพื่อนำไปแจกให้กับราษฎรต่อไป ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง จว.ม.ส.