ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 10 ม.ค.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย, อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย ในเรื่องการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ผ่านสถานีวิทยุสามหมอกเรดิโอฯ ระบบ FM. คลื่นความถี่ 100 MHz. ออกอากาศจากค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส