รับฟังบรรยายพิเศษเรื่องอุดมการณ์ทางทหารของกำลังพลชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ และศิษย์เก่าของหน่วย, ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องอุดมการณ์ทางทหารของกำลังพลชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ตลอดจนได้ให้ข้อคิด คติเตือนใจของ กพ.เรื่องแนวทางรับราชการในปัจจุบัน จาก พล.ท.สมหมาย วงค์มาก (อดีต ผบ.ร.7 พัน.5) ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61 ณ ห้องอบรม ร้อย.อวบ.ที่ 2