พิธีทางศาสนาและรับประทานอาหารพร้อมกัน

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ พลทหาร, ครอบครัวกำลังพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปายและศิษย์เก่าของหน่วย, ผบ.หน่วย พัน.นขต.พล.ร.7 ร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61 โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในพิธี กพ.ของหน่วยและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารอย่างพร้อมเพรียง ณ บก.ร.7 พัน.5 และ ร้อย.อวบ.ที่ 1