บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ก.พ.61 พ.อ.ไกรพินิช วาเล็กบุตร ผบ.ร.7 พัน.5 นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ร่วมบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระรูปพระพี่นางพระสุพรรณกัลยา ศาลหลวง ร.5, ศาลหลวงนาแล และพระไพรีพินาศฯ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยที่กำลังพลยึดเหนี่ยวจิตใจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา หน่วย ร.7 พัน.5 ครบรอบ 35 ปี 9 ก.พ.61