ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 9 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36 เข้าพบปะ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา/อันตรายของไฟป่า และแจกแผ่นพับรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์และฝากให้นักเรียนไปประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้ปกครองที่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส