ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
๘๖ หมู่ ๖ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

เมื่อ 7 ก.พ.61 ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ร.7 พัน.5 จว.ม.ส. ร่วมกับ ฉก.ทพ.36, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ม.ส.5, นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ และราษราษฏร บ.ห้วยฮากไม้ใต้ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยฮากไม้ บ.ห้วยฮากไม้ใต้ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.